Deconinck-Fishing.com wordt gepubliceerd door SPRL DECONINCK, SPRL met een kapitaal van 850.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in Warneton België - 30, rue Thomas Bouquillon, geïdentificeerd met het intracommunautaire btw-nummer nr. BE 0838 017 345 (hieronder genaamd "De BVBA Deconinck").

Alle bestellingen die op de site worden geplaatst, zijn onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden. DECONINCK behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen, waarbij de versie van de algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing is op elke transactie die online wordt getoond op de site www.deconinck-fishing.com op het moment van bestelling

I - De klant

De klant verklaart een natuurlijke persoon te zijn, ten minste 18 jaar oud en de wettelijke bevoegdheid te hebben of in het bezit te zijn van ouderlijke machtiging waardoor hij een bestelling op de site kan plaatsen. Bij het registreren van de persoonlijke gegevens van de klant in het gedeelte "klantengedeelte", moet deze laatste zorgen voor de juistheid en volledigheid van de verplichte gegevens die het verstrekt. In geval van een fout in de formulering van de contactgegevens van de ontvanger, kan DECONINCK niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onvermogen om het product te leveren. DECONINCK behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren wanneer het IPadres van de klant zijn woonplaats heeft in een ander land dan het factuur- en / of afleveradres.

II - Producten

De te koop aangeboden producten zijn deze die beschreven zijn op de site. DECONINCK Company besteedt veel zorg aan de presentatie en beschrijving van deze producten om zo goed mogelijk aan de informatie van de klant te voldoen. Het is echter mogelijk dat er niet-substantiële fouten op de site verschijnen, die de klant herkent en accepteert. In elk geval, in geval van niet-conformiteit van het geleverde product met betrekking tot de beschrijving op de site, kan de klant zijn herroepingsrecht uitoefenen of de nalevingsgarantie van DECONINCK uitvoeren, die verder gaat, indien van toepassing, hetzij door ruil of door terugbetaling van de eventueel gefactureerde prijs (geheel of gedeeltelijk).

III - De bestelling

Het aannemen van bestellingen op de site is onderworpen aan de naleving van de procedure die is ingesteld door DECONINCK Company, gematerialiseerd door een opeenvolging van verschillende fasen die de klant absoluut moet volgen om zijn bestelling te valideren. De klant heeft de mogelijkheid om, alvorens zijn bestelling definitief te valideren, de details en de totale prijs te controleren en eventuele fouten te corrigeren, alvorens dit te bevestigen om zijn acceptatie te uiten. Elke bestelling die door de klant wordt bevestigd, vormt een verkoopcontract en aanvaarding van alle bepalingen hierin.

DECONINCK zal elke bestelling weigeren van een klant met wie er een geschil of een incident is met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling of die in strijd is met de bepalingen hiervan.

In dit geval zal DECONINCK Company de klant per e-mail informeren. Als de klant nalaat met DECONINCK Company om onjuiste of strijdige elementen van deze algemene verkoopvoorwaarden te corrigeren, behoudt DECONINCK Company zich het recht voor om de bestelling niet te verwerken.

Een bevestigingsmail met een samenvatting van de bestelling (producten, prijs, productbeschikbaarheid, hoeveelheid, etc.) zal door DECONINCK naar de klant worden gestuurd. Hiertoe aanvaardt de klant formeel het gebruik van elektronische post voor bevestiging door DECONINCK Company van de inhoud van zijn bestelling. In elk geval worden de facturen geleverd bij aflevering.

IV - - Prijzen en betalingsmethoden

1. Bepaling van de prijs

Productprijzen worden aangegeven in euro, inclusief alle belastingen, exclusief verzendkosten.

De totale prijs van de bestelling (inclusief alle belastingen en verzendkosten) wordt aangegeven in de winkelwagen.

DECONINCK behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die gelden op het moment van registratie van de bestelling, afhankelijk van beschikbaarheid.

2. Betalingswijze

De producten zijn contant betaalbaar op de dag van de daadwerkelijke bestelling.

De gegevens die door DECONINCK worden vastgelegd en bewaard, vormen het bewijs van de bestelling en van alle eerdere transacties. De gegevens die door het betalingssysteem worden geregistreerd, vormen een bewijs van financiële transacties.

De producten worden gefactureerd volgens het huidige tarief dat op de website wordt vermeld op de dag van verkoop. Voor de Professional Client kan de prijslijst ook op aanvraag worden meegedeeld. De prijzen zijn vermeld in euro's en zijn inclusief alle belastingen voor consumentenklanten, waarbij de toepasselijke btw die van kracht is op het moment van facturering.

De aangegeven prijzen zijn exclusief de leveringskosten van de producten, noch de mogelijke kosten die inherent zijn aan bepaalde betaalmethoden, bovendien gefactureerd en duidelijk aangegeven vóór de validatie van de bestelling.

DECONINCK behoudt zich het recht voor om haar verkoopprijzen te allen tijde te wijzigen. Er mag echter geen wijziging worden aangebracht na het nemen van de bestelling

Bestellingen zijn betaalbaar in euro's.

De prijs van de producten wordt aangegeven aan het einde van de online bestelling, vóór validatie. Betaling op de site vindt uitsluitend plaats met een bankkaart (visum, creditcard, Mastercard), Paypal of overschrijving.

De betalingsverplichting is vervuld voor zover het bedrag in euro definitief wordt gecrediteerd ten behoeve van DECONINCK. Er wordt geen korting verleend voor vroege betaling

Bij gebrek aan enige indicatie over de betalingsvoorwaarden in een bepaalde overeenkomst, wordt overeengekomen dat de betaling contant wordt gedaan bij het bestellen. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag zal, na voorafgaande ingebrekestelling en ongeacht de wijze van betaling, de onmiddellijke betaling van alle nog verschuldigde bedragen tot gevolg hebben. wettelijke rente, evenals een forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten van 40 euro die alleen van toepassing is op professionele klanten. DECONINCK heeft ook het recht om alle lopende diensten of bestellingen met betrekking tot de Klant op te schorten en / of een nieuwe bestelling te weigeren.

V – Levering

De levering vindt plaats op het door de klant opgegeven afleveradres, waarbij wordt gespecificeerd dat dit het verblijfsadres van de klant of een andere natuurlijke persoon van zijn keuze moet zijn die zijn woonplaats op het vasteland van Europa (uitgezonderd Zwitserland) heeft.

Levering kan niet worden gedaan aan hotels of postbussen. Om deze deadlines te halen, moet de klant ervoor zorgen dat hij exacte en volledige informatie over het afleveradres heeft verstrekt (zoals met name straat, gebouw, trapnummer, toegangscodes , namen en / of intercomnummers, enz.).

De aangegeven tijden zijn indicatieve tijden, die overeenkomen met de gemiddelde tijden voor verwerking en levering.

Het bedrijf DECONINCK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging in de levering die hier niet door wordt veroorzaakt.

In geval van beschadigde pakketten (reeds geopende, ontbrekende producten ...) stemt de klant ermee in om de koerier en het DECONINCK-bedrijf op alle mogelijke manieren binnen 3 dagen na ontvangst van het product in kennis te stellen.

VI – Herroepingsrecht

De Particuliere Klant heeft een herroepingsrecht, dat hij zonder reden kan uitoefenen, binnen veertien (14) duidelijke dagen na de levering van de bestelling, die zal worden uitgeoefend door de terugkeer op zijn kosten van nieuwe producten (in hun originele verpakking, ongedragen, ongewassen of geprobeerd) vergezeld van het bestelnummer op het volgende adres:

DECONINCK

30, rue Thomas-Bouquillon

7784 Warneton

België

Het bedrijf DECONINCK zal de klant de reeds betaalde bedragen minus eventuele verzendkosten terugbetalen, onder de voorwaarden vermeld in het volgende artikel VII.

VII – Restitutie

Restituties van producten in de gevallen bedoeld in artikel II en VI worden door DECONINCK Company gedaan binnen een maximale periode van 30 dagen na ontvangst door deze producten. De terugbetaling vindt plaats volgens dezelfde betaalmethode die de klant heeft gekozen op het moment van zijn bestelling of door de levering van een aankoopbon

VIII - Toepasselijk recht

Elke bestelling houdt automatisch in dat de klant akkoord gaat met de algemene verkoopvoorwaarden. Op deze algemene verkoopvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn alleen de Belgische rechtbanken bevoegd. In geval van problemen of klachten tijdens een bestelling, kan de klant contact opnemen met de klantenservice om een minnelijke oplossing te vinden.

IX – Informatica en vrijheden

De informatie die DECONINCK Company tijdens een klantbestelling heeft verzameld, is noodzakelijk voor het beheer van de transactie en kan voor dit doel geheel of gedeeltelijk worden meegedeeld aan de leveranciers van DECONINCK Company die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling. . De klant wordt geïnformeerd dat dezelfde persoonlijke gegevens ook kunnen worden verzameld door een organisatie die verantwoordelijk is voor het analyseren van bestellingen en het bestrijden van creditcardfraude. In overeenstemming met de Data Protection Act No. 78-17 van 6 januari 1978 heeft de klant het recht op toegang, rectificatie, verzet en verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben.

DECONINCK – 30, rue Thomas-Bouquillon - 7784 Warneton - België

[email protected]

X - Terugzending van goederen

De klant is verantwoordelijk voor de terugzending van de goederen:

voor de dienst na verkoop

voor een fout in de maat voor een kledingstuk

voor een fout in de bestelling van de klant 

voor een garantieaanvraag

voor een product dat tijdens het vervoer is beschadigd zonder voorbehoud van de vervoerder.

of een ander verzoek om teruggave

De site www.deconinck-fishing.com, neemt de teruggave van goederen op zich:

na een fout bij de voorbereiding van de bestelling

na een leveringsfout

Voor alle vragen betreffende het terugsturen van goederen, kunt u contact opnemen met onze dienst na verkoop op het volgende adres

[email protected] of per telefoon op :

Frankrijk: 00 32 56 55 53 54

België: 056 55 53 54

Nederland: 00 31 56 55 53 54